Jak zrestartować iPhone’a

Jak zrestartować iPhone’a

Jeśli Twój iPhone nie działa poprawnie, spróbuj go zrestartować, czyli wyłączyć i włączyć ponownie. Poniżej przedstawiamy Jak zrestartować iPhone’a.

Bardzo wiele problemów z twoim iPhone’em możesz rozwiązać poprzez jego restart. to prosta czynność którą warto od czasu do czasu wykonać. Jest to napewno zalecane po każdej aktualizacji IOS’a.

Wyłączanie i włączanie ponownie iPhone’a

  1. Aby wyłączyć iPhone’a postępuj zgodnie z opisem poniżej– Jeśli posiadasz iPhone’a z Face ID: Równocześnie wciśnij i przytrzymaj przycisk boczny i przycisk głośności, aż pojawi się suwak. Przeciągnij górny suwak.– Jeśli posiadasz iPhone’a z przyciskiem Home: Wciśnij i przytrzymaj przycisk boczny lub przycisk usypiania/budzenia na górze telefonu (w zależności od modelu), następnie przeciągnij suwak, który się pojawi.
  2. Aby włączyć iPhone’a ponownie, wciśnij i przytrzymaj To turn iPhone back on, press and hold the side button or Sleep/Wake button (depending on your model) until the Apple logo appears.

We wszystkich modelach wejdź w Ustawienia > Ogólne > Wyłącz i przeciągnij slider.

Jeśli Twój iPhone nie reaguje, spróbuj wymusić restart.